Privacy Notice - Netherlands

Dit Privacy statement regelt uw gebruik van de websites van Link Asset Services en de diensten die door Link Asset Services worden aangeboden.

1. Wie is Link Asset Services?

Link Asset Services is onderdeel van Link Administration Holdings Limited (“Link Group”). Link Asset Services is een handelsnaam van bedrijven die een scala aan diensten aanbieden op het gebied van aandeelhoudersregistratie, treasury management, krediet- en fondsenadministratie. Voor meer informatie over de handelsondernemingen in de divisie Link Asset Services verwijzen wij u naar www.linkassetservices.com/legal-regulatory-status. Alle bedrijven zijn volledige dochterondernemingen van Link Group. Voor meer informatie over Link Group kunt u terecht op www.linkgroup.com.

Link Asset Services (Netherlands) B.V. (Link) is een onderdeel van Link Group. Link werkt namens verschillende opdrachtgevers (banken en financiële instellingen) en biedt verschillende kredietadministratiediensten aan.

2. Wat betekent dit privacy statement?

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u. Deze informatie en uw privacy moeten wij beschermen. Hieronder wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, verzamelen en beschermen via onze website of in onze dagelijkse activiteiten. 

3. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Het principe van gegevensbescherming is dat alleen persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt als dat noodzakelijk is voor het doel. Link verzamelt en gebruikt slechts persoonlijke gegevens namens de opdrachtgever.

In het kader van uw gebruik van onze website heeft u op bepaalde pagina's van deze site de mogelijkheid ons online persoonlijke informatie te verstrekken of via e-mail. Afhankelijk van de diensten of informatie die u van ons vraagt, kunnen wij de volgende persoonlijke informatie van u vragen :

 • Vastlegging van correspondentie die u met ons heeft; 
 • Online-identificatiemiddelen, inclusief IP-adres en cookies;
 • Wij verzamelen persoonlijke informatie over u van zaken die u zelf aan ons doorgeeft en van zaken die wij andere mensen of organisaties vragen om met ons te delen. Wij verzamelen informatie die u telefonisch en schriftelijk met ons deelt. We kunnen ook informatie over u verzamelen door dit op te vragen bij andere mensen en organisaties of door het controleren van databases. Hieronder vindt u een lijst met enkele mogelijkheden waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen.
 • Wij verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks van u:
   • via feedbackformulieren;
   • wanneer u uw gegevens online of offline aan ons verstrekt;
   • wanneer u een e-mail stuurt.

Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen verzamelen, waaronder:

 • alle persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan voor onze opdrachtgevers gecontracteerde derden heeft verstrekt, zoals (maar niet beperkt tot) advocaten, taxateurs, deurwaarders;
 • uit registers van derden die worden bijgehouden door instanties zoals Autoriteit Financiële Markten, Bureau Krediet Registratie en het Kadaster;
 • van uw financieel adviseur; en
 • van uw gevolmachtigde als u niet zelf in staat bent om informatie te verstrekken.

Wanneer Link Asset Services de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie kunnen wij de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen:

 • contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens van andere personen die deel uitmaken van de hypotheek of een ander soort lening of schuld;
 • identificatie-informatie zoals uw geboortedatum;
 • financiële informatie zoals bankgegevens; en
 • informatie verkregen door ons gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u hieronder in ons cookiebeleid.

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om u in staat te stellen onze website te gebruiken en u diensten aan te bieden. Het gebruik van uw informatie is gebaseerd op een legitiem zakelijk belang dat wij hebben bij het kunnen leveren van onze diensten. 

Onze service is afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben:

 • Als u klant bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw lening of schuld te beheren;
 • Als u een financieel tussenpersoon of een werknemer van een financieel tussenpersoon bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en evenementen;
 • Als u in dienst bent van een bedrijf waarmee wij een zakelijke relatie hebben, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering;
 • Als u een kandidaat bent voor een vacature, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering.
 • Als u onze website bekijkt gebruiken wij uw persoonlijke informatie gevat in cookies.

Wat is de wettelijke basis? 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden verwerken. We hebben ook een wettelijke reden nodig om uw persoonlijke informatie te gebruiken en te verwerken. Dit wordt 'rechtmatigheid van de verwerking' genoemd.

 • Wanneer wij uw aanvraag beoordelen en u als kredietnemer vastleggen, uw hypotheek beheren en administreren, alle gerelateerde diensten verlenen, alle wijzigingen in uw gegevens verwerken, betalingen aan u verrichten en met u communiceren of als wij een schuld van u beheren dan is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of noodzakelijk is voor onze legitieme belangen.
 • Wanneer wij een zakelijke relatie met u of uw bedrijf onderhouden, is de verwerking noodzakelijk voor onze legitieme belangen.
 • Als u geen informatie verstrekt, kunnen wij u in de hierboven beschreven omstandigheden geen diensten leveren, uw betalingsverzoeken verwerken of met u communiceren voor normale zakelijke doeleinden.
 • Wanneer een toezichthouder zoals de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandse Bank van ons verlangt dat wij bepaalde gegevens over transacties met u bewaren, is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer wij bijvoorbeeld een advocaat moeten raadplegen of juridische claims moeten beheren, of wanneer wij zelf juridische claims willen indienen, is de verwerking noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om controles tegen het witwassen van geld uit te voeren of om fraude te onderzoeken, is de verwerking noodzakelijk om redenen van openbaar belang.

Wij zullen gewoonlijk alleen om uw toestemming vragen met betrekking tot de verwerking van uw Speciale Categorie-informatie (zoals gezondheidsgegevens), of bij het verstrekken van marketinginformatie aan u (met inbegrip van informatie over andere producten en diensten) wanneer wij nog geen relatie met u hebben. Dit zal duidelijk worden gemaakt wanneer u uw persoonlijke informatie verstrekt. Als we uw toestemming vragen zullen we uitleggen waarom dit nodig is.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om "ken uw klant" informatie te verkrijgen zoals beschreven in ons servicecontract of andere relevante informatiebronnen en dit omvat bepaalde persoonlijke informatie.

5. Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

 

Waarom we uw persoonlijke informatie nodig hebben Persoonlijke informatie die we kunnen verwerken omvat (maar is niet beperkt tot) het soort informatie dat hieronder wordt beschreven Wettelijke verwerkingsconditie
Om uw hypotheekaanvraag te beoordelen. Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en adres 

Soortgelijke informatie voor andere personen die in de hypotheek zijn opgenomen, zoals begunstigden.
Om u te voorzien van uw hypotheek (contract)

Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).
Om uw hypotheek, krediet of schuld te beheren Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en adres 

Soortgelijke informatie voor andere personen die in de hypotheek zijn opgenomen, zoals begunstigden.

Informatie over de prestaties van de hypotheek.

Informatie over uw schuld zoals de hoogte van uw schuld.

Uw bankrekeninggegevens.
Om u te voorzien van uw hypotheek (contract)

Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).

Om betalingen van u te ontvangen en betalingen aan u te doen (onze legitieme belangen)
Om regelmatig met u te communiceren. Uw naam, contactgegevens en alle informatie die relevant is voor uw hypotheek, krediet of schud.

Soortgelijke informatie voor andere personen die in de hypotheek-, krediet en/of schuldovereenkomst zijn opgenomen, zoals begunstigden.

Informatie over de prestaties van de hypotheek, het krediet of de schuld..
Om u te voorzien van uw hypotheek (contract)

Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).

Om betalingen van u te ontvangen en betalingen aan u te doen (onze legitieme belangen)
Om eventuele klachten op te lossen. Uw naam, contactgegevens en alle informatie die relevant is. Om eventuele klachten op te lossen (wettelijke verplichting en ons rechtmatig belang)
Het voorkomen van financiële criminaliteit zoals het witwassen van geld, overtredingen van sancties en fraude. Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en adres.

Soortgelijke informatie voor andere personen die in de hypotheek, krediet of schuld zijn opgenomen.

Uw bankgegevens.
Om u te voorzien van uw hypotheek of krediet (contract)

Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).

Gegevens van een speciale categorie of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen zullen alleen worden verwerkt ter voorkoming van financiële criminaliteit (zwaarwegend algemeen belang).
Voor onze eigen interne en externe managementinformatie, het bijhouden van de boekhouding, de analyse van de financiële resultaten, de vereisten van de interne audit, het ontvangen van professioneel advies. Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en adres.

Vergelijkbare informatie voor andere personen die in de hypotheek, het krediet of schuldzijn opgenomen. 

Informatie over de prestaties.
Het bijhouden van de juiste gegevens om de prestaties te controleren en de bedrijfsprestaties te evalueren (ons legitieme belang). 

Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).
Voor analytische doeleinden en om onze producten en diensten te verbeteren. Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en adres.

Vergelijkbare informatie voor andere personen die in de hypotheek, het krediet of schuld zijn opgenomen.

Informatie over de prestaties.
Interne analyse en verbetering van de dienstverlening (ons legitieme belang)
Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen. Uw naam, contactgegevens en alle informatie die relevant is voor uw hypotheek, krediet of schuld.

Vergelijkbare informatie voor andere personen die in de hypotheek, het krediet of schuld zijn opgenomen, wanneer er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat.
Om te voldoen aan verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid en de toezichthouder (wettelijke verplichting).


6. Met wie delen we persoonlijke informatie?

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen openbaar maken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is in de landen waarin onze bedrijven actief zijn. Wij zullen uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Elke persoon met een wettelijke of regelgevende bevoegdheid over ons (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Financiële Markten) die op wettelijke gronden openbaarmaking kan vereisen, of andere relevante overheidsafdelingen waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor financiële criminaliteit en sanctiepreventie).
 • Dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld en ons helpen in onze bedrijfsvoering. Dergelijke dienstverleners zijn bijvoorbeeld cloud-opslagaanbieders (door ons ingehuurd om elektronische opslagfaciliteiten te bieden voor onze zakelijke gegevens en uw informatie), hypotheekverstrekkers, advocaten, taxateurs, deurwaarders.
 • Uw gevolmachtigden, die namens u handelen of andere personen of organisaties die met u verbonden zijn, zoals uw financieel adviseur of uw advocaat, wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens met hen te delen.
 • Andere partijen in zakelijke relaties met Link, waaronder financiële organisaties en adviseurs die ons in staat stellen onze dienstverlening aan u te vervullen.
 • Bureau Krediet Registratie - ten behoeve van klantidentificatie en informatie over uw financiële situatie en financiële geschiedenis en het voorkomen van fraude. Wij wisselen informatie uit met BKR totdat de schuld is voldaan en BKR zal uw informatie delen met andere organisaties. 
 • Elk lid van de Link Group ( dochterondernemingen, houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen (van tijd tot tijd) als dat nodig is voor het in dit statement beschreven doeleinden;
 • Sommige van deze derden (waaronder dochterondernemingen en dienstverleners van Link Group) kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wij zullen ervoor zorgen dat, indien van toepassing en noodzakelijk, een dergelijke dochteronderneming of serviceprovider voldoende waarborgen heeft ingebouwd om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit statement wordt bewaard. Dergelijke stappen kunnen onder meer bestaan uit het plaatsen van de partij aan wie wij persoonlijke informatie overdragen onder contractuele verplichtingen om deze te beschermen volgens de juiste normen. Overdrachten binnen Link Group vallen onder een overeenkomst die is aangegaan door leden van Link Group (een overeenkomst binnen Link Group) die elk lid er contractueel toe verplicht om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens een adequaat en consistent niveau van bescherming krijgen, ongeacht waar ze worden overgedragen binnen Link Group.

7. Hoe houden we uw informatie veilig? 

Wij slaan de informatie die u over uzelf verstrekt op in een beveiligde database en nemen passende veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en onze systeembeveiliging zeer serieus. Alle persoonlijke informatie die wij van en over u ontvangen zal middels passende waarborging worden beschermd. Deze bescherming is in overeenstemming met onze verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Wij voeren interne en externe audits en regelmatige onafhankelijke controles uit in onze hele onderneming om de effectiviteit van onze beveiligingscontrole en strategie na te gaan.

Uw informatie wordt beschermd door controles die erop gericht zijn verlies of schade door ongelukken, nalatigheid of opzettelijk handelen tot een minimum te beperken. Onze medewerkers beschermen ook uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie wanneer zij deze verwerken en moeten hiervoor jaarlijks een training volgen.

Onze beveiligingscontroles zijn afgestemd op de standaarden en goede praktijken in de sector; het bieden van een controleomgeving die de risico's voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie effectief beheert.

Alle uitwisselingen van informatie tussen u en onze website verlopen via versleutelde kanalen om te voorkomen dat uw informatie wordt onderschept. U erkent dat uw gebruik van onze website volledig op eigen risico is. Link sites werken op het internet, dat inherent onveilig is. Link kan niet garanderen dat de door u verstrekte informatie niet wordt onderschept tijdens de overdracht via het internet. Daarom is Link niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de veiligheid van persoonlijke informatie die u via onze website verzendt.

8. Hoe lang bewaren wij uw informatie? 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens over het algemeen zo lang op onze systemen als nodig is om u van dienst te kunnen zijn. De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van de diensten die wij u verlenen. 

De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de persoonlijke gegevens en wat wij ermee doen. Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren wordt in de eerste plaats bepaald door onze wettelijke verplichtingen.

Als wij uw persoonlijke informatie anonimiseren, zodat deze niet langer met u kan worden geassocieerd, wordt dit niet langer als persoonlijke informatie beschouwd en kunnen wij deze zonder verdere kennisgeving aan u gebruiken.

9. Uw rechten

Met betrekking tot de manier waarop wij uw rechten gebruiken heeft u de hieronder genoemde rechten. Als Link als verwerker optreedt namens de opdrachtgever moet u uw verzoek richten aan de opdrachtgever. Als Link zelf verantwoordelijk is kunt u deze rechten inroepen bij Link. Als u dit recht wilt uitoefenen neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 15 "Met wie kunt u bij Link over deze statement spreken?".

Recht om een klacht in te dienen
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u bezwaar heeft tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgege... 

Recht van toegang
U heeft het recht om te weten of wij uw gegevens gebruiken en, zo ja, het recht op toegang tot deze gegevens en informatie over hoe wij deze gebruiken. Voor de behandeling van deze verzoeken worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Uw persoonlijke informatie wordt u meestal schriftelijk verstrekt, tenzij anders gevraagd. Indien u het verzoek langs elektronische weg heeft gedaan, zal de informatie waar mogelijk langs elektronische weg aan u worden verstrekt.

Recht op correctie
Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben accuraat en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, hebt u het recht om van ons te eisen dat wij eventuele fouten in de informatie die wij over u bewaren, corrigeren. 

Recht op het wissen van gegevens
U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als ons verdere gebruik niet gerechtvaardigd is. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Afhankelijk van het soort persoonlijke informatie dat wij over u bewaren en de reden waarom wij deze informatie hebben verzameld kunnen er enkele wettelijke en reglementaire verplichtingen zijn die betekenen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Recht om de verwerking te beperken
In sommige gevallen is het mogelijk dat u niet het recht hebt om van ons te eisen dat wij uw informatie wissen, maar dat u het recht hebt om de doeleinden waarvoor wij uw informatie kunnen gebruiken te beperken.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke informatie uit ons systeem. Ook heeft u het recht om van ons te eisen deze informatie te versturen aan een andere partij (bijvoorbeeld een adviseur of een concurrent van ons). Deze informatie wordt aangeleverd in een machinaal leesbaar formaat. Na de overdracht is de andere partij verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
Link gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing.

Recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming
Link neemt geen beslissingen over u met behulp van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van uw persoonlijke gegevens.

Recht om uw toestemming in te trekken
Voor bepaalde beperkte toepassingen van uw persoonlijke gegevens kunnen wij uw toestemming vragen. Wanneer wij dit doen, hebt u het recht om uw toestemming voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt is het mogelijk dat wij bepaalde producten en diensten niet meer aan u kunnen leveren. Als dit het geval is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u vraagt om uw toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kan het uitoefenen van sommige van deze rechten betekenen dat wij niet langer een dienst kunnen aanbieden of een zakelijke relatie met u kunnen onderhouden.

U kunt elk van de hierboven beschreven verzoeken doen via de contactgegevens in deze Privacy Verklaring. Hou er rekening mee dat wij in sommige gevallen niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen om redenen zoals onze eigen verplichtingen om te voldoen aan andere wettelijke of reglementaire vereisten. Wij zullen altijd reageren op elk verzoek dat u doet en als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij u vertellen waarom.

10. Hoe gebruiken Link websites mijn Internet Protocol (IP) adres en hoe verzamelen ze cookies?

Elke keer dat u onze websites gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde technische informatie, waaronder: 

 • het type browser dat u gebruikt;
 • het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden;
 • informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locations (URL);
 • clickstream naar, door en van onze websites; 
 • verkeersgegevens en andere communicatiegegevens;
 • de bronnen die u opent; en
 • de informatie die wordt verkregen door middel van de cookies die wij op uw mobiele apparaat en/of computer plaatsen

Om de kwaliteit van onze website en diensten te verbeteren, kunnen wij van tijd tot tijd een "cookie" naar uw computer sturen. Cookies zijn tekstbestanden die uw computer identificeren met onze server en worden opgeslagen op uw apparaat. Cookies op zich identificeren niet de individuele gebruiker, maar alleen de gebruikte computer. Cookies stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren door te voorkomen dat u dezelfde informatie meer dan eens moet invoeren. Ze stellen ons ook in staat om het gedrag van de gebruiker te analyseren om de functionaliteit en prestaties van onze website te verbeteren.

Wij voldoen aan de EU-cookievoorschriften zoals geïntroduceerd in de Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn 2002/58/EG) Er zijn twee soorten cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen:

 • sessiecookies", die slechts voor de duur van uw bezoek aan onze website worden bewaard en automatisch van uw apparaat worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit; en
 • permanente cookies", die na uw bezoek aan onze website op uw apparaat achterblijven en niet worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Deze cookies worden bij elk bezoek aan onze website naar onze server teruggestuurd.

Wij maken gebruik van sessiecookies, die essentieel zijn voor de veiligheid van de hele site en niet worden gebruikt voor het bijhouden van de gegevens. Sessiecookies worden gebruikt om ons te helpen uw bewegingen van pagina naar pagina te onthouden, zodat u niet opnieuw dezelfde informatie hoeft in te voeren. Sessiecookies worden in het geheugen bewaard en vervallen wanneer u onze website verlaat.

11. De volgende links van onze websites 

Onze site kan links naar andere sites bevatten. Dergelijke andere sites kunnen ook gebruik maken van eigen cookies en hebben een eigen privacy statement. U moet het privacy statement en de praktijken van andere sites zorgvuldig door te nemen, aangezien wij geen controle hebben over of verantwoordelijk zijn voor hun privacy praktijken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

12. Wijzigingen in dit Privacy statement

Hou er rekening mee dat deze kennisgeving kan worden herzien en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy statement kunnen aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

13. Informatie over hoe opdrachtgevers uw persoonlijke gegevens bewaren en verwerken

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een verklaring waarin wordt uiteengezet hoe dit wordt bereikt (vaak aangeduid als een Privacyverklaring) in situaties waarin Link diensten aan hen verleent. 

Link Asset Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van de opdrachtgevers aan wie het diensten verleent. Wanneer u een Privacyverklaring opent op een website van een derde partij is uw gebruik van dergelijke websites op eigen risico.

14. Waar een verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene kan worden ingediend

U heeft het recht om te weten of Link uw informatie gebruikt en zo ja, hoe deze wordt gebruikt. Dit staat bekend als een verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene.

Als u een verzoek om toegang tot de gegevens wilt indienen kunt u een e-mail sturen naar privacy@linkassetservices.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk informatie vermelden waaronder:

 • Wat u wilt bereiken met het indienen van uw verzoek;
 • Op welke soorten persoonlijke gegevens het verzoek van toepassing is; en
 • Gedurende welke periode u de persoonsgegevens heeft verstrekt aan onze opdrachtgever of aan Link Asset Services die namens hem optreed

Alle reacties op verzoeken om toegang tot de gegevens is de verantwoordelijkheid van de betrokken opdrachtgever en niet van Link Asset Services.

15. Met wie kunt u bij Link Asset Services contact opnemen over dit privacy statement?

Voor vragen, opmerkingen en het inroepen van uw rechten met betrekking tot dit statement kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op privacy@linkassetservices.nl 
of per post:
Link Asset Services (Nederland) B.V. 
Postbus 240
3600 AE Maarssen

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben behandeld kunt u eveneens contact opnemen via privacy@linkassetservices.nl

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact met hen opnemen via haar website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of telefonisch via 0900 2001 201.

Bijgewerkt september 2020